Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme!

Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme!

Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme sulh hukuk mahkemesi oluyor. Mirasın reddi mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor ve reddin kayıtsız şartsız olması gerekiyor....Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme!

Miras bırakan kişinin mirasından daha fazla borcu olması durumunda mirasçıların mirası reddetme hakkı bulunuyor. Eğer mirasbırakanın öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu resmen tespit edilmişse mirasçılar mirası reddetmiş sayılıyor. Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme mirasbırakanın en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor.


Eğer murisin öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu açıkça belli değilse veya resmen tespit edilmiş ise miras, miras üç ay içinde reddedilebiliyor. Mirasın reddi davasında yetkili mahkeme mirasbırakanın en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor. Mirasın reddinin süresi, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor. 


Ancak tedbir olarak terekenin yazımını gerektiren hallerde, yazım sürecinin zaman alacağı dikkate alınarak; mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimince taraflara bildirilmesiyle başlıyor. Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre de tanıyabilir.


Mirasın reddi için açılan davanın yetkili mahkemesi sulh hukuk mahkemesi oluyor. Mirasın reddi mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor ve reddin kayıtsız şartsız olması gerekiyor. Miras hukuku mirastan men etme!
Miras sebebiyle istihkak davası!
Mirasın açılması nedir?
Miras sebebiyle istihkak davası!
Miras hukuku mal paylaşımı!
Miras hukuku saklı pay!
Miras hukukunun temel ilkeleri!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com