Miras davasında yetkili mahkeme!

Miras davasında yetkili mahkeme!

Miras davasında yetkili mahkeme, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarında asliye hukuk mahkemesi, terekenin tespiti, terekeye mümessil tayini, tereke defteri tutulması, vasiyetnamenin açılması davalarında ise sulh hukuk mahkemesi oluyorMiras davasında yetkili mahkeme!


Miras davası açmak istiyorum diyorsanız, öncelikle hazırlık olarak yapmanız gerekenler bulunuyor. Miras davası açmadan önce miras hukukuna vakıf olmanız ve dava hakkınızın olması gerekiyor. Buna göre bir hukuki strateji belirlemek önemlidir. Bu kriterleri tespit edip yol haritası çıkarmadığınız zaman büyük ihtimalle davanız red edilecektir. Miras davası açmak için gereken şartlar:


- Medeni kanuna göre mirasçılık sıfatınız var mı ?

- Muris, sizin hakkınızda miras hakkınızı etkileyecek bir vasiyet veya miras sözleşmesi yapmış mı ?

- Veraset belgeniz var mı ? Veraset belgeniz yoksa tüm mirasçıları tespit etmeniz gerekmektedir.

- Mirası red eden mirasçı var mı ?

- Mirasçının borçları var mı ?

- Dava açmak istediğiniz hususta zamanaşımı var mı ? Varsa nedir ?

- Dava masrafları ne kadar tutar ?


Yukarıdaki maddelerin dışında konuya özel birçok kriter bulunuyor. Bunlar için ön hazırlık yapılmadığı takdirde masraf, zaman ve emek bakımından büyük kayıplar yaşanabiliyor.


Miras davasında yetkili mahkeme!

Miras davaları türüne göre sulh hukuk mahkemesinde veya asliye hukuk mahkemesinde açılıyor. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları asliye hukuk mahkemesinde açılıyor. 


Miras davasında yetkili mahkemesinden devam edecek olursak; terekenin tespiti, terekeye mümessil tayini, tereke defteri tutulması, vasiyetnamenin açılması davaları ise sulh hukuk mahkemesinde açılıyor. 


Miras davası açılırken dikkat edilecek en önemli nokta açılacak miras davasının masraflarının ne kadar olduğudur. Miras nedeniyle tapu iptali davası açılmak istendiğinde dava masrafları gayrimenkulün değerine göre belirleneceğinden dava masrafları da buna göre yüksek olabiliyor. Sulh hukuk mahkemesinde açılacak miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davasıda ise gayrimenkulun değeri ne kadar olursa olsun dava masrafları maktudur.Miras hukuku ölen kişinin borcu!
Miras hukuku üvey anne!
Miras hukukunda bağışlama!
Miras paylaşımında haksızlık!
Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
Mirasın açılması davası!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com