Mirasın reddi yetkili mahkeme!

Mirasın reddi yetkili mahkeme!

Mirasın reddi yetkili mahkeme sulh mahkemesi oluyor. Mirasın reddi mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor ve reddin kayıtsız şartsız olması gerekiyor...Miras bırakan kişinin mirasından daha fazla borcu olması durumunda mirasçıların mirası reddetme hakkı bulunuyor. Eğer mirasbırakanın öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu resmen tespit edilmişse mirasçılar mirası reddetmiş sayılıyor.


Eğer murisin öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu açıkça belli değilse veya resmen tespit edilmiş ise miras, üç ay içinde reddedilebiliyor. Mirasın reddi yetkili mahkeme mirasbırakanın en son ikamet ettiği yer Sulh Hukuk Mahkemesi oluyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor. Ancak tedbir olarak terekenin yazımını gerektiren hallerde, yazım sürecinin zaman alacağı dikkate alınarak; mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimince taraflara bildirilmesiyle başlıyor. Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre de tanıyabilir.


Mirasın reddi yetkili mahkeme...


Mirasın reddi yetkili mahkemesi sulh hukuk mahkemesi oluyor. Mirasın reddi mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor ve reddin kayıtsız şartsız olması gerekiyor. Reddi miras dilekçe örneği!
Miras reddi işlemleri!
Miras paylaşımında eşitsizlik!
Miras hukuku kira geliri!
Miras hukuku tapuda isim tashihi!
Miras paylaşımında problem!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com