15 / 08 / 2022

Mirasın reddi dilekçe örneği 2021!

Mirasın reddi dilekçe örneği 2021!

Miras bırakan kimsenin ölümünün ardından ilgili Sulh Hukuk Mahkeme'sine başvuru yapılarak, söz konusu miras, mirasçıları tarafından reddedilebiliyor. Mirasın reddi dilekçe örneği 2021 nasıl hazırlanır? İşte Mirasın reddi dilekçe örneği 2021...Mirasın reddi dilekçe örneği 2021!

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası 3 ay içinde mirasçılarına devredebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihin ardından başlıyor.

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin miras bırakanına mirasın geçtiğin yılın ardından başlıyor.

Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermiyor. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işleniyor. Peki mirasın reddi dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Mirasın reddi dilekçesi 2021...

Mirasın reddi dilekçe örneği 2021!

Mirasın reddi dilekçe örneği 2021

……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.

Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.

Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.

NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

…/…/…

Davacı

Mirasın reddi dilekçe örneği 2021!

Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır?

İcra ve iflas harçları 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com