10 / 08 / 2022

Veraset ilamı dilekçe örneği 2021!

Veraset ilamı dilekçe örneği 2021!

Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı ile miras bırakanın ölümünden sonra miras dağılımı veraset ilamı ile gösteriliyor. Peki veraset ilamı nasıl hazırlanıyor? İşte veraset ilamı dilekçe örneği 2021...Veraset ilamı dilekçe örneği 2021!
Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı ile miras bırakanın ölümünden sonra geriye yasal olarak bıraktığı mirasçıları ve bu mirasçıların pay oranlarını gösteriyor. Bu belge Sulh Hukuk Mahkemesi ve noterden alınabiliyor. Yasal mirasçı oldukları tespit edilen kimselere bu belge verilebiliyor.

Bir kimsenin vefatının ardından miras, mirasçılara kalıyor. Mirasçılık belgesi olarak da bilinen veraset ilamı, yetkili mahkemeden ve noterden alınabiliyor. 

Veraset ilamı dilekçe örneği 2021!

Mirasçılık belgesi almak için istemi içeren bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılabiliyor. Yapılan başvurunun ardından yasal mirasçı oldukları belirlenenlere bu belge veriliyor. Peki, veraset ilamı istemi dilekçe nasıl yazılır? İşte veraset ilamı dilekçe örneği 2021...

Veraset ilamı dilekçe örneği 2021!

Veraset ilamı dilekçe örneği 2021
...................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
 

Davacı:Adı ve Soyadı.

TC.N=Adresiniz

Davalı: Hasımsız 

Dava: Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Miras Bırakan:..........; .... VE .... olma, .../..../.... doğumlu, ... (il) ... (ilçe) Cilt:...  Aile Sıra No:... Birey Sıra No:...  de nüfusa kayıtlı .../.../..... tarihinde vefat etti.


Maddi Sebepler:

1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Mirasbırakanım vefat ederek geride mirasçı olarak (EŞİ...... İLE ÇOCUKLARI ...... VE C........'yi bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

2-Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller: Nüfus kayıtları vs. deliller


Sonuç İstem: Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım'ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim.

.../..../2021

Davacı 
İmza

Mirasçılık belgesi harcı 2021!

İcra ve iflas harçları 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com