Mirasın reddi davası ne zaman açılır?

Mirasın reddi davası ne zaman açılır? Mirasın reddi davası ne zaman açılır?

Miras hukuku gereğince, yasal ve atanmış mirasçılar bir dilekçe ile dava açarak mirası reddedebilirler. Peki, mirasın reddi davası ne zaman açılır? Ret hakkı ne zaman düşer? Ret süresinin uzatılması mümkün mü?Mirasın reddi davası ne zaman açılır?

Miras hukuku gereğince, yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor. Bu reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor.


Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçiyor.


Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalıyor. 


Peki, mirasın reddi davası ne zaman açılır? Ret hakkı ne zaman düşer? Ret süresinin uzatılması mümkün mü?


Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.


Ret hakkının düşmesi

Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.


Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.


Ret süresinin uzatılması

Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.Vergi borcu mirasın reddi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com