Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Ortaklığın giderilmesi nasıl olur? Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılan ortaklığın giderilmesi davası nasıl alınır? Ortaklığın giderilmesi nasıl olur? Ortaklık nasıl giderilir?Ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Taşınmaz malda tapu ile malik olan paydaş veya paydaşlar tarafından diğer paydaşlara karşı açılan ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz mala ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor.


Ancak, taşınmaz malda, mülkiyet hissesi olmayıp intifa hakkı bulunan şahsın ortaklığın giderilmesi davası açması mümkün olmuyor.


Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz malın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılıyor. Mahkemeye paydaş bir dilekçe ile müracaatta bulunabiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası nasıl olur?


Yapılan müracaatın ardından açılan davada paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verilir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. 


Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır. 


Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi


SULH HUKUK MAHKEMESİNE

........


DAVACI..............:

VEKİLİ................:

DAVALILAR..........:

DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)

DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:

Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.


Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.


Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine, masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Ortaklığın giderilmesi dava masrafları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com