Ortaköy'de 19.7 milyon TL'ye icradan satılık dubleks apart otel dairesi!

Ortaköy'de 19.7 milyon TL'ye icradan satılık dubleks apart otel dairesi!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi 30 ada, 100 parsel, 7 bin 87,85 metrekarelik dubleks apart otel dairesini 19 milyon 750 bin TL'ye icradan satıyor...


İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi 30 ada, 100 parsel, 7 bin 87,85 metrekarelik dubleks apart otel dairesi 19 milyon 750 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 7 Kasım 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

İhale ilanı:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2019/3668 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı/Özellikleri: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy mah., 30 ada, 100 parsel, 7.087,85 m² yüzölçümlü, 23/3200 arsa paylı, B blok, 58 nolu bağımsız bölümde kayıtlı dubleks apart otel dairesi nitelikli taşınmaz. İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Nispetiye (tapuda Ortaköy) mahallesi, Aydın sokakta, tapunun 30 ada, 100 parsel numarasına kayıtlı vc Aydın Sokaktan 9 dış kapı numarası alan 7.087,85 m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bellevue Recidance isimli sitede 23/3200 arsa paylı B blok 16+17.kat (58) bağımsız bölüm numaralı dubleks apart otel odasının tamamı niteliğindedir. Nispetiye Mahallesi, Aydın Sokak üzerinde bulunan ve tamamı 7.087,85m2 alana parsel üzerinde iki bloklu, kapalı havuzlu, güvenlikli, teknik hizmetli, sosyal tesisli, kapalı otoparklı, resepsiyonlu, toplam 70 bağımsız bölümlü Belluvue Recidance bulunmaktadır. Satışa konu 16+17.katta bulunan (58) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz mahallinde 1701 kapı numarası almaktadır. 1. sınıf inşaat ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş taşınmaz tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre 16.katta 140.00 m2 alanlı antre-hol, hizmetli odası, banyo-wc, salon ve balkon mahalleri, daire içi dahili merpen ile çıkılan 17.katta 140,00m2 alanlı antre-hol, kat bahçesi, üç oda, üç banyo-wc mahalleri bulunmaktadır. Taşınmaz toplam 280,00 m2 alana sahiptir. Emsal dairelerde ve site yönetiminden alınan bilgiye göre dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri ahşap parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta modüler mutfak dolapları, banyosunda küvet, klozet, lavabo, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, kombi ısıtmalı, pencereleri pvc doğrama ve ısıcamlıdır. Söz konusu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişliticaret+konut alanında yer almaktadır.
İmar Durumu : 22.08.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı tadilatı ve 12.08.1998 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı plan tadilatı kapsamında, E:2,00 olup. Kültür Varlıklarım Koruma Kurulu ve İlçe Belediye Başkanlığınca onaylanacak avan proje ile uygulama koşullarında ‘"0101+ Çarşı” Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 19.750.000,00 TL
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
KDV Oranı : %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı, 48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
1. Satış Günü : 07/11/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 05/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3668 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/09/2019