05 / 07 / 2022

OSB’ler için yeni yatırım sayfası açılacak!

OSB’ler için yeni yatırım sayfası açılacak!

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında değişikliğe gidildi. 53 ilde bir alt bölgede yer alan teşviklerden yararlanacak ilçeler tek tek açıklandı.Teşvik sisteminde, uzun zamandır istenilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanmasıyla ilgili talepleriyle ilgili ilk adım atıldı. Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre; Resmi Gazete’nin 21 Ağustos günlü sayısında yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararıyla, kendi bölgesindeki teşviklerin bir alt bölgesindeki teşviklerden yararlanacak ilçeler belli oldu. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, “bulunduğu ilin bir alt grubunda teşvik uygulanacak” ilçelerin temel seçim kriteri, bulundukları ilin gelişmişlik düzeyinin altında bulunmaları olarak uygulandı. Böylece, ilçe bazında bulunduğu ilden daha gelişmiş görünen bir ilçenin sorunu çözülecek. Yetkililer, çalışmanın 60’ın üzerinde kriterle yapılan ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi baz alınıp gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu şekilde, ilçenin durumu diğer ilçeler ve ilin durumuyla kıyaslanarak sıralama oluşturuldu.

Neden 53 ilin ilçesi?

İlçe bazında hayata geçirilen teşvikin ilk kriteri için 53 ilin ilçesi sınıflandı. 28 il ise kapsama alınmadı. Yetkililer bunun nedeninin, “ilgili ilde, o ilin teşvik grubundan (sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinden) daha düşük seviyede ilçe bulunmaması” olduğunu ifade etti. Ayrıca, en yüksek teşvikten yararlanan 6. Bölgedeki iller, alt bölge olmadığı için kapsam dışında kaldılar.

Yetkililer, ilçe düzeyinde gelişme yoluna giren bir ilçede yatırımların teşvik nedeniyle hiç gelişmemiş, hatta sürdürülebilirliği sınırlı olabilecek bir ilçeye kaymasına neden olabilecek görüşünün de altını çizdiler. Bir sanayi yatırımının kararında, ekosistemden, insan kaynaklarına, ulaşım yollarına yakınlıktan enerjiye kadar bir dizi kriterin etkili olduğunu, kamu teşvikinin etkisinin dördüncü sıraya düştü. Bu nedenle ilçe düzeyindeki yatırımlarda sadece teşvikin ana rol oynamayacağı, yeni getirilen teşvik unsurunun gelişmeye katkı vermesi planlanıyor.

İlçe bazında teşvikin ilk adımı

Karar şimdilik sadece alt bölge teşvikinden faydalanabilecek kriterini kapsıyor ancak gelecek dönemde bu sınıflamaya dayalı olarak yeni teşvik unsurları tasarlanıyor. Ayrıca, OSB’lerin ait oldukları illerin bir alt bölgesi teşvikinden yararlanmasıyla ilgili dipnot da teşvik kararnamesi içerisinde yer alıyor. Bu nedenle sayılan ilçelerdeki OSB’lerde yatırım yapıldığında, iki alt bölge teşvikinden yararlanılabileceği yönünde yorumlar yapıldı ancak bu konuda farklı yorumlar yapılabiliyor.Kamuoyunda teşvik kararnamesi olarak adlandırılan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler açıklandı. İlçe sınıflaması ilk kez Karara girdi. Her bir ilçe için ya da bir bölgedeki ilçeler için henüz “özel” bir düzenleme yapılmadı. Ancak bu sınıflamaya göre gelecekte ilçe bazında özel teşvik düzenlemeleri de mümkün olacak. Bu aşamada verilen teşvik, ilgili ilçenin ili hangi teşvik grubundaysa, bir alt grup teşvikinden yararlanacak şekilde düzenlendi.

OSB’lere yatırım iki alt bölgenin teşvikinden yararlanacak

Teşvik kararnamesinde yer alan dipnotlarda, OSB’lerde hayata geçirilen yatırımlar, bir alt bölge teşvikinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda 1. Bölgede OSB içine yapılan bir yatırım, 2. Bölgenin teşviklerinden faydalanabiliyor. Kararname kapsamında ilçe bazında sınıflama yapılmasının ardından, kapsama giren bir ilçede bulunan OSB’ye yatırım yapılırsa, 2 alt bölgenin teşvikinden yararlanma fırsatı doğuyor.

İş dünyası kararı sevinçle karşıladı

●  Adana  Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: Yeni düzenleme çerçevesinde yatırım beklentisi kalmayan tüm bölgelerden onlarca ilçemiz yeniden umutlandı, yatırım heyecanı yaşamaya başladı. Artık geleceğe daha umutlu bakan Adana için düzenleme adeta bir ateşleyici güç olacak.

● Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: Yatırımlarda yeni bir dönem başladı, Adana’nın önü açılacak. Söz konusu kararla 2021 yılı itibariyle Adana’mıza yatırım yapacak yatırımcılara Adana ve ilçelerinde yatırım yapmak daha da cazip hale gelecek.

● Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü: Yatırım yapanlara sağlanan avantajların artmasıyla OSB’ler daha cazip hale gelecek. Adana OSB’ye yatırım yapan sanayicimiz Adana ilimiz 3’üncü bölgede olmasına rağmen, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 4’üncü bölge desteklerinden yararlanacak. Yatırıma katkı oranı OSB dışı yüzde 25, OSB içi yüzde 30 olacak. Kurumlar/ gelir vergisi indirimi OSB dışı yüzde 60, OSB içi yüzde 70 uygulanacak.

● Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay: Kararı memnuniyetle karşıladık. Yapılan düzenleme ile şehirlerin bir bütün olarak ülke kalkınmasına destek vermelerinin önü açıldı. Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerimizde yer alan üyelerimizin de teşviklerden yararlanması firmalarımızın üretim gücünü artırmaları adına atılmış önemli bir adım. Önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan ilçelerimizde de endüstriyel tarım teşviklerinin artırılması kentimiz açısından yararlı olacaktır.

● Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci: İdeal bir uygulama ancak, bazı güçlükleri de beraberinde getiriyor. İlçelerde yatırım yapacak sanayi kuruluşları ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmakta sorunlar yaşayacak. Özünde doğru fakat uygulamak çok kolay olmayacak. İlçelerde yatırım yapacak sanayiciler için yeni kolaylıklar getirmesi açısından olumlu.

● Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan: Çok yerinde ve olumlu bir karar. Bu kararla yatırımlar ilçelere de kayacak, ilçelerin ekonomik gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım demek istihdam demek, üretim demek, ihracat demek, sosyal yaşamın gelişmesi demek. Denizli’nin 6 ilçesinin uygulamadan yararlanacak olması bizi mutlu etmiştir.

● Çardak OSB Başkanı Okan Konyalioğlu: Denizli’deki ilçeler arasında Çardak’ın bulunmaması bizde hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerimizi boşa çıkardı. İlçeler belirlenirken daha titizlikle değerlendirilmeliydi.

● Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: Yapılan düzenlemelerle hem stratejik alanlarda yapılacak yatırımların özel olarak desteklenmesi hem de bulunduğu ile göre daha az gelişmiş ilçelerimizin kalkınmasının hızlandırılması sağlanabilecek. Eskişehir sanayisini yakından ilgilendiren bu değişiklikle birlikte kentimiz için stratejik öneme sahip olan sektörler özel teşvik kapsamına alındı.

● Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi: İlçelere yönelik teşviklerin artmasıyla yatırımlar daha homojen olacak. İlçelerimiz üretim ve istihdamda daha etkin rol üstlenecek. Bu aynı zamanda yoğunluğu da dağıtmış olacak. Kararla, merkez ilçelerimiz dışındaki ilçelerimiz 4. bölge teşviklerinden, yine bu ilçelerimizdeki OSB’lerde yapılacak yatırımlar 5. bölge teşviklerinden faydalanacak.

● Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: Bu bizler için oldukça olumlu bir haberdir. Hedefimiz ilçelerimizle beraber topyekûn kalkınmadır. Devletin sağladığı desteklerin artışıyla birlikte ilçelerimizde yapılacak yatırımlar hız kazanacak ve daha gelişmiş bir Gaziantep yolunda önemli adımlar atılacak.