01 / 07 / 2022

OSB'lerde sundurmaya izin çıktı!

OSB'lerde sundurmaya izin çıktı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'lerde yönetimlerle sanayicileri karşı karşıya getiren sundurma sorununu çözdü. Yeni yönetmelikte tanımı yapılan sundurma, belli kriterlere bağlanarak yasal hale getirildi.
OSB Uygulama Yönetmeliği'nde 41 maddelik değişikliğe gidildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi, önemli değişiklikler içeren yönetmelikle; OSB'lerin en önemli sorunları arasında yer alan ve kaçak olarak nitelendirilen sundurmalara sınırlamalar getirilerek resmileştirildi. Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle yasallaştırılan sundurmalar, "Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan örtülerdir" şeklinde tanımlandı. Sundurmaların çevre yeşili ve 5 metrelik ring yolunun üzerinde yer alamayacağı kaydedildi. 


Huzur hakkı üst limitine düzenleme


Yeni yönetmelikle, müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantı başına ödenen huzur hakkı, diğerlerine ödenen aylık ücret üst limiti kaldırıldı. 

Değişiklikten önce asgari ücretle sınırlı olan huzur hakları ve ödenecek ücretin aylık miktarı müteşebbis heyet/ genel kurul tarafından tespit edileceği belirtildi. 


Sicil durum belgesi şartı kalktı Yeni yönetmelik, OSB'lerin bağış yapmasına ve bir İşyerinde birden çok işletmenin faaliyet göstermesine izin vermedi. 


Yönetmelikteki kapsamlı değişikliğe rağmen bu iki hususa hiç değinilmedi. 


Yönetmelikte OSB'leri, yöneticileri ve sanayicileri yakından ilgilendiren diğer önemli değişikliklerden bazıları şöyle; "Ruhsat aşamasında talep edilen "mimar mühendis odası sicil durum belgesi" şartı kaldırıldı, taahhütname yeterli olacak. Finansal kiralama yöntemiyle katılımcı olanlar tesisi bir başkasına kiraya veremeyecek. Devir talepleri kararında "yapı kullanma ve iş yeri açma izni alma" şartı kaldırıldı. Müteşebbis heyet ve genel kurullar kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak şartıyla iç talimatname hazırlayabilecek."


Genel Kurula katılacak tüzel kişi temsilcilerinden, şirket yetkili kurullarının son 3 ay içerisinde vereceği yetki belgesi yeterli görüldü. Genel kurulda başka bir üyenin vekili olan kişi, bir yetki belgesi birden fazla oy kullanabilecek. Genel Kurul aşamasında "Müteşebbis Heyete Devam" Kararı alan OSB'lerde genel kurulların 2 yılda bir yapılması belirlendi. Genel kurul kararlarına dava açma süresi 30 günden 3 aya çıkarıldı. Tecrübeye revizyon


Yönetmelikle, OSB'lerde istihdam edileceklerle ilgili kriterlerde de değişikliğe gidildi. Buna göre; bölge miidüründeki 5 yıllık iş tecrübesi şartı, 3 yıla indirildi. Kontrol mühendislerindeki 3 yıllık iş tecrübesi 2 yıla indirildi. Muhasebeci olarak istihdam edilecek kişiden üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans seviyesinden mezun olma şartı getirildi. 


OSB'lerin elektrik şebekesi yapımı aşamasında, elektrik mühendisi, doğal gaz şebekesi yapım aşamasında makine mühendisi, arıtma tesisi yapım aşamasında çevre ve inşaat mühendisi bulundurulacak.


Sanayi Gazetesi