Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi kuruldu!

Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi kuruldu! Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi kuruldu!

Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi, Mehmet Cihat Demir Müdürlüğü'nde 200 bin TL'lik sermaye bedeli ile 18 Kasım'da Esenyurt, Kent Palas 2'de kuruldu.Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi, Mehmet Cihat Demir Müdürlüğü'nde 200 bin TL'lik sermaye ile 18 Kasım'da kuruldu. 


Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi iş konusu; 1- Şirket yurt içinde öğrenci yurtları inşa edebilir, açabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir  2- Spor salonları ve güzellik salonları açabilir.  İşletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.  3- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenleyebilir. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat,  taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütebilir.   4- Şirket her türlü seyahat acenteleri kurabilir, kurulmuş acentelere ortak olabilir. 5-  Her türlü sanayi ve ticaret konut arsaları alabilir, satabilir, arsa üzerine konut, işyeri, okul, otel, fabrika, hastane yapabilir, bu konutları ve işyerlerini satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirkete ait veya başkalarına ait borçlar için ipotek verebilir, hazır gayrimenkul alabilir ve satabilir, şirket bu gayrimenkulleri kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanabilir. 6-  Şirket her türlü alt yapı, üst yapı inşaatı, onarım tamirat ve tadilat işleri yapar. Bunlarla ilgili açılacak ihaleleri katılır. Kat karşılığı veya parayla arsa alıp üzerine bina inşa edebilir. Her türlü inşaat malzemelerinin alımını satımını yapar. Gerektiğinde bu malzemelerin ithalatını ve ihracatını yapar bunlarla ilgili şube ve temsilcilikler açar. 7- Tekstil ürünlerinin imalat, alım satım, ihracat ve ithalatı, tekstil ürünlerine dayanan konfeksiyon(hazır giyim)giyim aksesuarı, çeyizlik hediyelik eşya ve ev dekorasyon ürünleri ve bunların yapımında kullanılan her türlü iplik veya diğer mütemmimleri ve bu ürünlerin veya hammaddelerinin elde edilmesinde kullanılan her türlü makine alet ve edevatın ve aksamının imalat, alım satım, ithalat ve ihracatının yapılması  8- Her türlü tekstil ürünlerini almak, polyester ürünleri almak, imal etmek, pazarlamak, konusu ile ilgili hammaddeler ile yarı mamul maddelerin ithalatının, ihracatını ve dâhili ticaretini yapmak. Mevzuu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler ile kurulmuş ve kurulacak komple tesisleri almak veya ithal etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.  9- Her türlü kumaş, astar, ceplik, şifon, tela ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak, toptan ve perakende satışını yapmak, 10- Kurulmuş firmalardan isim hakki patent marka tescili almak, bayilik almak ve açmak  11- Şirket her çeşit lokantalar gazinolar restoranlar kebap ve lahmacun fırınları büfeler ekmek fırınları çay bahçeleri ve kafeteryalar açarak yemek ve gıda ticaretini, işletmeciliğini yapmak, 12- Bilumum gıda ile ilgili üretim tesislerini kurmak bu tesisler ile ilgili her türlü makine tesis cihaz ve alet ve edevatın üretim ve pazarlaması yapmak,   13- Her türlü pastane lokanta kafeterya işletmeciliği yapmak, işyerlerine tabldot usulü yemek servisi pazarlaması, her türlü gıda maddeleriyle ilgili tüm organizasyonları yaparak toplantı düğün vb merasimleri organize etmek bu organizelerle ilgili hizmetleri vermek, verdirmek  14-  Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; Şirket, işleri için iç ve dış mali piyasalardan kurum ve kuruluşlarla her türlü kredi temin ve hizmet anlaşmaları yapabilir. Her türlü tahvili çıkarabilir, aracılık yapmamak koşulu ile hisse senedi alabilir, satabilir, gayrimenkuller de dahil olmak üzere kendi ihtiyacı için finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, bunlarla ilgili her türlü opsiyon, erken alım-satım, taahhüt ve anlaşmaları yapabilir.Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla, gerekli yasal izinleri almak şartıyla, şirket teşkili için ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, devir ve ferağ işlerini yapabilir. Amacına ulaşmak için gerekli makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir,  yapabilir, alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir. Fabrika,  depo,  satış,  mağazaları ve idari binaları inşa edebilir, şirketin sahip olduğu veya alacağı gayrimenkuller için lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis edebilir, lehte ve aleyhte kira sözleşmelerini tapuya şerhettirebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir ve bu sözleşmeleri tapuya şerhettirebilir, cins tashihi yapabilir, yola yeşil sahaya ve parka terk edebilir, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapabilir, gayrimenkul imarı,  ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işlerini yapabilir.  Medeni Kanunun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edebilir. Şirketin işleri için gerekli kara, deniz ve hava taşıtları (gemi, uçak ve helikopter dahil) iktisap edebilir alıp satabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtara beratı, ustalık.


Otman Gayrimenkul İnşaat Gıda ve Tekstil Anonim Şirketi adres: Esenyurt, Kent Palas 2, Cumhuriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, 75/86.