Ottomare Suites 25 kata düştü, 4 kat 9'a çıktı!

 Ottomare Suites 25 kata düştü, 4 kat 9'a çıktı!Zeytinburnu sahilinde yapılan 29 katlı Ottomare Suites projesi ‘Silueti bozuyor’ gerekçesiyle durduruldu. Yapılan pazarlıklar sonucu yükseklik 25 kata düşürüldü ama eksiltilen 4 katın yerine 9 katlı yeni bir binaya izin çıktı


Zeytinburnu sahilinde gökdelen inşaatlarına verilen izinlerin ardından İstanbul silüetinin değişmeye başlamasıyla bölgede ‘tuhaf’ bir süreç yaşanıyor. Sahilde yapılacak Ottomare Suites projesini 2010 yılında onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), silüet endişesinin ardından inşaat aşamasında projeyi durdurduğu ortaya çıktı.


‘Siluet mührü’ vuruldu

Sinpaş GYO’nun hazırladığı 29 katlı avan projenin 08.07.2010 tarihinde İBB tarafından onaylanmasının ardından Zeytinburnu Belediyesi de 22.10.2010 tarihinde inşaat ruhsatı verdi. Alınan onayların ardından satış süreci başlatılan projenin inşaatına da hızla başlandı. Kısa sürede 8-9 kata ulaşan inşaatın mühürlenme süreci 1-2 kilometre uzaklıkta bulunan “Onaltı-dokuz” projesindeki gökdelenlerin silüeti bozmasıyla başladı. Yaşanan tartışmaların ardından İBB 25.11.2011 tarihinde inşaatı mühürledi. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle belediye tarihi yarımadaya yönelik yükseklik düzenlemesi çalışması yaptı.

Bu süreçte de şirket ile belediye yetkilileri arasında görüşmeler sürdü. Belediye kat sayısının azaltılması konusunda diretince proje revize edildi. Yaklaşık 3,5 ay sonra şirket belediyeden birkez daha avan proje onayı aldı ve 21.06.2012 tarihinde inşaat ruhsatı yenilendi.


4 kat projeden çıkarıldı

Yeni projeyle yapı üstten 4 kat eksiltildi ancak azaltılan katlarda bulunan apart dairelerin yerine tenis kortunun bulunduğu alana 9 katlı yeni bir proje hazırlandı. Tenis kortunun yeri de vaziyet planında değiştirildi. Sinpaş GYO, 8 ay boyunca inşaatın durmasına neden olan süreci projeden ev alan müşterilerine gönderdiği bir mektupla duyururken, bazı müşteriler sosyal donatı alanına yeni bir bina yapılacak olmasına tepki gösterdi.


‘Projemiz 117 metreydi’

Müşterilere gönderilen mektupta, idarenin tek taraflı ve gerekçesiz olarak inşaatı mühürlediği ve bu nedenle 8 aylık bir gecikme yaşandığı kaydedildi. Bölgede silüeti olumsuz etkileyen binaların genel olarak yüksekliğinin 160 metrelerde olduğuna da dikkat çekilen mektupta, “Buna karşın projemizin yüksekliği 117 metre olup konuyla ilgili olarak idari birimlere verdiğimiz silüet paftalarına göre mimari yapımızın İstanbul silüetine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur” denildi.

Sinpaş GYO Genel Müdürü Ahmet Çelik, “Çok kısa bir süre için mühürlendi. Aslıda proje revizyonu yapıldı o revizyon esnasında inşaatımızı durdurmuştuk. Revizyon ve belediyeyle görüşmemizden sonra projemiz yeniden onaylandı ve inşaata devam ediyoruz. Durdurma için kat yüksekliğinde bir sınırlama talep edildi. Belediyenin o talebi doğrultusunda projemizi revize ettik yüksekliği bir miktar daha düşürdük. Doğru 4 kat düşürdük. Aslında biz silüeti etkilemiyorduk da belediyenin böyle bir talebi oldu. Kot olarak da çevredeki projelerden daha düşüğüz, silüeti etkileyen bir nokta yok” diye konuştu. 

Millieyt