02 / 07 / 2022

ÖYK Ankara'da imar planı değişikliğini onayladı!

ÖYK Ankara'da imar planı değişikliğini onayladı!

ÖYK Ankara'da imar planı değişikliğini onayladı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Ankara'da bazı parsellerin imar planı değişikliğine onay verdi. ÖYK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.ÖYK imar planı değişikliğini onayladı. Buna göre, Sümer Holding AŞ mülkiyetindeki Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'nde belirtilen parsellere yönelik kentsel servis alanı ve konut alanı kullanım kararları getirilmesine ilişkin onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesine açılan davada, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan söz konusu parsellere yönelik ticaret alanı ve konut alanı kullanım kararları getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı. 

Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için  Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çankaya Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi. 


Ankara 24 Saat