13 / 08 / 2022

Öz Aslan İthalat İhracat Gıda Tarim Hayvancılık Otomotiv İnşaat Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Öz Aslan Ithalat Ihracat Gida Tarim Hayvancilik Otomotiv Inşaat Yapi Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Özgüneş tarafından kuruldu. Öz Aslan Ithalat Ihracat Gida Tarim Hayvancilik Otomotiv Inşaat Yapi Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Özgüneş tarafından kuruldu. 

Öz Aslan Ithalat Ihracat Gida Tarim Hayvancilik Otomotiv Inşaat Yapi Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
YAPI a)Resmi ve özel her türlü mimarlık ve mühendislik eseri olan yeraltı ve yer üstü yapıların; kısım, bölüm ,ünite, tesis ve parçalarının ayrı, ayrı veya bir kaçının dahil, her nevi dekorasyonunun, restorasyonun ,tamirinin , yıkılmasının ,ortadan kaldırılmasının enkaz ve artıklarının değerlendirilmesi ile ilgili işlerin yapılması. b)Söz konusu işlerin gerçekleşmesi amacı ile yurt içinde yada yurt dışında, gerekli başvurularda bulunmak, sözleşmelerini imzalamak, her türlü taahhüde girmek, teminatlarını yatırmak, hesaplarını çıkarmak ve çıkarılmış olan hesapları incelemek kabul veya itiraz etmek, bu işlerin gerçekleşmesi için kanunların verdiği yetkileri kullanmak, ödenmesi gereken bedelleri, cezaları harçları ödemek. İNŞAAT a) Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. b) Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. c) Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak d) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. e) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. f) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. g) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. h) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. ı) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. i)Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. j) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. k)Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. l) Dekorasyonla ilgili villa,çiflik,bina,iş yeri,her türlü taşıt ve spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavankartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri,pencere,giydirme cephe, yapmak. m) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Bu alanda kullanılacak her türlü canlı ve cansız ağaç ve bitkinin peyzaj uygulamasını yapmak ve alım satımını yapmak bunların yetiştirmek yetiştirilebilmesi için yer satın almak veya kiralamak ithal ve ihraç etmek peyzaj ile alakalı her türlü aksesuarı satın almak ve satmak ithalini ve ihracatını yapmak. n) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. o) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. ö)Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. p) Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. r) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. s) Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. ş) Her türlü nalburiye işleri yapmak. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.