Özak GYO Arstate Turizm birleşme bildirimi yayınlandı!

Özak GYO Arstate Turizm birleşme bildirimi yayınlandı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO, Arstate Turizm birleşme bildirimi yayınlandı.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO, Arstate Turizm birleşme bildirimi yayınlandı.


Kap açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2016 tarihli yazısı ile Şirketimizin, TTK ve II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (Birleşme Tebliği) hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Arstate Turizm) ile kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ve birleşme nedeniyle hazırlanan duyuru metnine onay verilmesine ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir.


Kurul tarafından onaylı Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgelerden Birleşme Sözleşmesi, birleşmeye esas 30.06.2016 tarihli finansal tablolar, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, değerleme raporu ve Arstate Turizm'in son üç yıllık finansal tabloları ekte sunulmuş olup, birleşmeye ilişkin tüm belgeler ayrıca Şirketimizin www.ozakgyo.com adresli internet sitesinde yer almaktadır.