Özak GYO, Arstate Turizm ile birleşti!

Özak GYO, Arstate Turizm ile birleşti!Özak GYO'nun yüzde 100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi ticaret sicilinde tescil edildi.


Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK onayı 14 Kasım 2016 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştı.


SPK tarafından verilen onay doğrultusunda, söz konusu birleşme işlemi bugün itibariyle ticaret sicilinde tescil edildi. 


Açıklama:

Şirketimizin, TTK ve II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 14.10.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onay doğrultusunda, söz konusu birleşme işlemi 21.10.2016 tarihi itibariyle ticaret sicilinde tescil edilmiş bulunmaktadır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Birleşme sözleşmesi için tıklayın