Özak GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçti!  

Özak GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçti!  Özak GYO Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Prof. Dr. Saim Kılıç, Oğuz Satıcı ve Melda Bayraktaroğlu'nun "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak  belirlenmelerine karar verildi. 


Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında açıklama yaptı.

Özak GYO'nun halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof.Dr. Saim Kılıç'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriteri paralelinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği 2021 yılı Mayıs ayı itibarıyle sona erdi.

COVİD-19 salgınının devam ettiği bu dönemde, bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Prof. Dr. Saim Kılıç'ın şirketin faaliyetlerine özverili çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara ve gerekli mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip olması, üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle üzere uzatılması ve genel kurulda bağımsız üye adayı olarak sunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, kabul edildi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulunun 15/04/2021 tarihli kararı ile; şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan görüş ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) hükümleri doğrultusunda, 11/05/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Prof. Dr. Saim Kılıç, Oğuz Satıcı ve Melda Bayraktaroğlu'nun "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak  belirlenmelerine karar verildi. 

Özak GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof.Dr. Saim KILIÇ'ın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriteri paralelinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği 2021 yılı Mayıs ayı itibarıyle sona ermektedir. 

COVİD-19 salgınının devam ettiği bu dönemde, bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Prof.Dr.Saim Kılıç'ın Şirketimiz faaliyetlerine özverili çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara ve gerekli mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip olması, üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle üzere uzatılması ve genel kurulda bağımsız üye adayı olarak sunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 09.04.2021 tarih ve E-12233903-340.13-4795 sayılı Kurul yazısı ile kabul edilmiştir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 15/04/2021 tarihli kararı ile; Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan görüş ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) hükümleri doğrultusunda, 11/05/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn.Prof.Dr.Saim KILIÇ, Sayın Oğuz SATICI ve Sayın Melda BAYRAKTAROĞLU'nun "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak  belirlenmelerine karar verilmiştir. 

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın