Özak GYO genel kurul toplantısı sonucu yayınladı!

Özak GYO genel kurul toplantısı sonucu yayınladı!Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucu yayınlandı.


Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucu yayınlandı. 


Kap açıklaması:

Şirketimiz'in 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 29.04.2016 tarihinde saat 15.00'de İkitelli OSB Mahallesi 10.Cad. 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir/İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmıştır. 


Genel kurul toplantısında özetle;

- 2015 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak oy birliği ile ibra edildi.

- Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 189.664.281,21 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 39.361.550,01-TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup; Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2015 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliğiyle karar verildi.

- Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Prof. Dr. Ali Alp, Oğuz Satıcı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Doç. Dr. Saim Kılıç ve Jean-Claude Baumgarten'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 

- 2016 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının uluslararası muhasebe standartları yönünden denetlenmesi ve T.T.K. ve sermaye piyasası kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

- İlişkili taraf işlemleri, kira ekspertiz değerleri, ekspertiz değerlerinden farklı gerçekleştirilen işlemler, 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotekler, geri alım işlemleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6.maddesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

-Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2016 yılı bağış ve yardımları için üst limitinin 500.000 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

-TTK'nun 395.-396. maddeleri kapsamında yönetim kuruluna izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.