Özak GYO genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı!

Özak GYO genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı!Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre Özak GYO genel kurul toplantısı sonucunu yayınladı.Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin 31.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 29/04/2016 Cuma günü saat 15.00'de İkitelli OSB Mahallesi 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir / İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmasına,

2) Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

3) Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,

karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Dosya için tıklayın