04 / 12 / 2022

Özak GYO ilk 6 ayda ne kadar hasılat elde etti? 

Özak GYO ilk 6 ayda ne kadar hasılat elde etti? 

Özak GYO, 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporlarını yayınladı. Peki Özak GYO ilk 6 ayda ne kadar hasılat elde etti? Özak GYO tarafından yayınlanan konsolide finansal rapora göre, şirket, 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 döneminde konut ve arsa satışlarından 1 milyar 455 milyon 766 bin 967 TL hasılat elde etti. Şirketin aynı dönemde elde ettiği kira geliri tutarı ise 68 milyon 36 bin 929 Türk Lirası olarak belirlendi. 

Özak GYO ilk 6 ayda ne kadar hasılat elde etti?  

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Özak GYO'nun özkaynakları 8 milyar 160 milyon 583 Türk Lirası olurken, toplam kaynakları 9 milyar 698 milyon 115 bin 16 Türk Lirası olarak belirlendi. 

Özak GYO'nun KAP açıklaması:
a) 01/ 01/ 2022 - 30/ 06/ 2022 dönemine ilişkin, bağımsız denetçi tarafından sınırlı denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Faaliyet raporu için tıklayın

Özak GYO 2022'nin ilk 3 ayında ne kadar hasılat ve kira geliri elde etti?

Emlak Konut GYO Bizim Mahalle 2. Etap 2. Kısım için en yüksek teklif Özak GYO'dan! 

Özak GYO 2021'de 1.5 milyar TL'lik hasılat elde etti!
Geri Dön