Özak GYO komite üyelerini yayınladı!

Özak GYO komite üyelerini yayınladı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu 'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı komite üyelerini ve komite çalışma esaslarını yayınladı.


Özak GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Yönetim Kurulumuz tarafından; 


1.Şirketimizin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Hilal YILDIZ ÇELİK'in II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'in 11.maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmesine,


2.Komite üyelikleri ve görev dağılımlarının SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aşağıdaki şekilde güncellenmesine,

Denetimden Sorumlu Komite  : Şerif EREN (Başkan),  Prof.Dr. D.Ali ALP (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi  : Prof.Dr. D.Ali ALP (Başkan), Şerif EREN (Üye), Hilal YILDIZ ÇELİK (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Prof.Dr. D.Ali ALP (Başkan), Tamer EYERCİ (Üye)


3.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,


4.Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine, karar verilmiştir. 


Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.