Özak GYO, tasfiye protokolü imzaladı!

Özak GYO, tasfiye protokolü imzaladı!

Özak GYO tarafından KAP'a yapılan açıklamada, EPP ile arasında imzalanan gelir paylaşımlı projenin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını bildirdi.


Özak GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;

İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesinde yer alan ve Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi A.Ş. (EPP) mülkiyetinde bulunan toplam 133.580 m2 yüzölçümü teşkil eden arsalar üzerinde Gelir Paylaşımı yöntemiyle proje geliştirilmesine ve elde edilecek gelirin paylaşılmasına yönelik EPP ile Şirketimiz arasında imzalanan 09/09/2013 tarihli Sözleşme ve 15/09/2014 tarihli Ek Protokol'ün, geçen süre içerisinde imar durumu başta olmak üzere sözleşme kapsamında yerine getirilmesi gereken şartların muhataplar tarafından tam olarak yerine getirilmemiş olması ve bu konudaki belirsizliğin devam etmekte olması, dolayısıyla projenin daha fazla sürüncemede bırakılmaması ve Şirketimize doğabilecek potansiyel zararların bertaraf edilmesi gibi nedenlerle ve ayrıca bölgedeki gayrimenkul arzı ve sektörün içinde bulunduğu koşullar da dikkate alınarak, Şirketimizin herhangi bir hak kaybı olmayacak şekilde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmasına ilişkin Tasfiye Protokolü imzalanmış olup;


Şirketimiz tarafından sözleşmede yer alan ödeme planı çerçevesinde EPP'ye yapılan tüm ödemelerin yine sözleşmede belirlenmiş olan güncelleme faiz oranı ile güncellenmesi sonucu ulaşılan toplam 115.014.648,80 TL ve hesaplama tarihinden ödemenin yapıldığı güne kadar hesaplanacak ilave güncelleme tutarı, tasfiye protokolü kapsamında EPP tarafından 6 ay içerisinde ÖZAK GYO'ya nakden ödenecektir. Sözleşme konusu arsalar üzerinde Şirketimiz lehine tesis edilmiş bulunan ipotekler, EPP tarafından Şirketimize yapılacak tüm ödemeler tamamlanmadan kaldırılmayacaktır.   


Tasfiye sonucu geri alınacak tutarın, önümüzdeki dönemde oluşacak yeni fırsatlar ve devam eden projelerimiz dahilinde Şirketimizin gayrimenkul portföyünün geliştirilmesi kapsamında kullanılması planlanmaktadır.