Özak GYO'dan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması!

Özak GYO'dan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte şirketten KAP'a yapılan açıklama...


Şirketin açıklaması şöyle:


Yönetim Kurulumuzun 25.05.2015 ve 2015-25 sayılı kararı ile,

20.05.2015 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aynen kabul edildiği, Kabul edilen finansal tablolar ile yasal kayıtlarında 31.12.2014 tarihi itibariyle 220.260.368.-TL ve 152.450.902,76 TL net dönem karı oluştuğu, Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesine göre hazırlanan kar dağıtım tablosunun genel kurulda aynen kabul edildiği, Kabul edilen kar dağıtım tablosunda belirtildiği gibi ilgili mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtabilir karın 93.000.000 TL.sının sermayeye ilave edilmesine karar verildiği anlaşılmış olup,

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile Esas Sözleşme'nin 8'nci maddesinde yer alan hükümlere göre, genel kurulda alınan kararla sermayeye eklenmesi için ayrılan 93.000.000 TL.sının kullanılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL.sı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 157.000.000 TL.sından 250.000.000 TL.sına çıkarılmasına,

2. Artırılan 93.000.000. TL.sı için ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine, 

3. Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,

4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiğinde kararın tescil ve ilanına, 

5. Kararın tescilini takiben sermayenin artırılması nedeniyle oluşan hisselerin mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde kayden dağıtılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.