Çukurova Balkon

Özak GYO'nun bedelsiz sermaye artırımına SPK'dan onay!

Özak GYO'nun bedelsiz sermaye artırımına SPK'dan onay! Özak GYO'nun bedelsiz sermaye artırımına SPK'dan onay!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yaptı. Özak GYO'nun bedelsiz sermaye artırımı Sermaye piyasası Kurulu'nda onayladı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bedelsiz sermaye artırımı Sermaye piyasası Kurulu'nda onayladı.


Açıklama:

Şirketimizin 300.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 157.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere 250.000.000.-TL'ye artırılması için ihraç edilecek 93.000.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2015 tarih ve 16/809 sayılı kararı ile onaylanmış olup; Kurul izin yazısı 03.07.2015 tarihinde Şirketimize ulaşmıştır. 

Kurul'un izin yazısı, ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 8 inci maddesinin yeni şekli ekte yer almaktadır. 

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarızDosya için tıklayın