10 / 08 / 2022

Özderici GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Özderici GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Özderici GYO'nun 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verildi.Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulunun 2020 yılı kar dağıtım teklifi sonucu hakkında açıklama yaptı.

Özderici GYO'nun 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10 milyon 403 bin 421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul gündeminde görüşmeye açıldı. Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

OZGYO, TRAOZFIN91P5

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

 

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul gündeminde görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın