Özderici GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Özderici GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Özderici GYO'nun finansal planlamasına uygun olarak 2020 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılmamasına, bu karar hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim hakkında açıklama yaptı. 

Özderici GYO, 2020 hesap dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolar ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan mali tablolarına göre bu dönemde kâr elde edemediğini açıkladı.  Şirketin finansal planlamasına uygun bir şekilde 2020 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılmamasına, bu karar hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

OZGYO, TRAOZFIN91P5

 

0,0000000

0

0

0,0000000

0

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
2020 hesap dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolar ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre bu dönemde kâr elde edilmiş olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Şirket'in finansal planlamasına uygun bir şekilde 2020 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılmamasına, bu karar hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 kar dağıtım tablosu tıklayın

2020 kar dağıtımı bilgilendirme tıklayın