Özderici GYO'dan özel durum açıklaması!

Özderici GYO'dan özel durum açıklaması!

Özderici GYO, şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine karar verdi...Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan açıklama;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 04.03.2013 tarihinde yapılan toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile Şirketimiz  Esas Sözleşmesi'nin  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile uyumunun sağlanması amacıyla  3, 7 ,8,14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,24,25,26,27,28,29,30,33 ve 34'uncu maddelerinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak  Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal  işlemlerin ikmal edilmesine karar verilmiştir