03 / 12 / 2023

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ilde 20 adet gayrimenkul satıyor!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ilde 20 adet gayrimenkul satıyor!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ilde yer alan 20 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin en düşük geçici teminat bedeli 30 bin lira, en yüksek geçici teminat bedeli ise 500 bin lira olarak belirlendi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Oyak İnşaat A.Ş.'deki yüzde 25 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı hissesi ile 7 ildeki toplam 20 taşınmazı "satış" yöntemi ile özelleştirilecek. özelleştirme idaresi Başkanlığı'nın taşınmaz satışı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ÖİB, Oyak inşaat A.Ş.'deki yüzde 25 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hissesi ile 7 ildeki toplam 20 taşınmazı "satış" yöntemi ile özelleştirilecek. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. ihale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilecek. İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı alınması ve tekliflerin İdare'nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunlu olacak, özelleştirme işlemleri KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak


Dünya

Geri Dön