Özlevent Turizm Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özlevent Turizm Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özlevent Turizm Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Munise Levent ve Sercan Levent ortaklığında kuruldu.


Özlevent Turizm Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Munise Levent ve Sercan Levent ortaklığında kuruldu.

Özlevent Turizm Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 4. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 5. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 6. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 7. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 8. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 9. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 10. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 11. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 12. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 13. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 14. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 15. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 16. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 17. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 18. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 19. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 20. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 21. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 22. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 23. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 24. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 25. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 26. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 27. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 28. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 29. Konusu ile ilgili her türlü makine,cihaz,,alet, ekipman ve yedek parçaların,sarf malzemelerinin imalatı, alımı satımı ,ithalatı ve ihracatını yapmak konusu ile ilgili mühendislik hizmetleri, etüt, proje, plan, danışmanlık ve teknik hizmetler vermek. 30. Konusuna giren tüm dallarda müşavirlik hizmetleri yapabilir. 31. Konusuna giren tüm dallarda yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi kuruluşların taahhüt ihalelerine katılabilir. 32. Konusuna giren tüm dallarda servis ,bakım,imalat ve üretim yapabilir.Bunun için imalathaneler, fabrikalar, sınai tesisler kurabilir, makine alet ve aksamının imalatını, ithalatını ihracatını ,alım satım ve pazarlamasını yapabilir. 33. Konusu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cumhuriyet Mah.Utku Sk. No:21/11 Kartal