Özsef Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Özsef Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Özsef Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Özsef Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi Kartal'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Muammer Özaydın ve Ramazan Özaydın ortaklığında kuruldu.Özsef Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi Kartal'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Muammer Özaydın ve Ramazan Özaydın ortaklığında kuruldu.

Özsef Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi konusu:
01-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 02-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 03-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 04-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 05-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 06-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 07-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 08-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 09-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi; 16-Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 17-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. 18-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 19-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar;mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması,işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 20-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal,beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. 21-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. 22-Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 23-Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını. 24-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 25-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet,traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin,yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 26-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 27-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 28-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 29-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 30-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yakacık Çarşı Mah.Enis Akaygen Sk.No:15 Kartal