Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aykut Öztürk tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da Flora Residence Ataşehir'de kuruldu.

Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aykut Öztürk tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da kuruldu.


Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Şirket her türlü inşaat malzemelerinin alım-satımını, ithalat ve ihracatını yapar, yaptırır, 2- Şirket her türlü ikamet amaçlı ve ikamet amaçlı olmayan inşaat taahhüt işleri olarak, konut, işyeri, ticarethaneler, plazalar gibi inşaatların yapımını, kendi  hesabına arazi ve arsa alımlarını, bunlar üzerine veya başkalarına ait arazi ve arsalar üzerine kat karşılığı inşaat işleri yapar, 3- Resmi, Özel, Kamu kurum ve kuruluşlarının inşaat işleri, tüneller, limanlar fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demiryolları, marinalar ve uçuş pistleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskeleler, cami, hastane, dispanser, sağlık merkezleri, ilkyardım merkezleri, tatil köyleri, sportif ve tamamlayıcı tesisleri, petrol, doğalgaz boru hatları, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşaatlarının ve bu gibi yapılmış olan yapıların bakım, onarım, tadilat, tamirat, restorasyon işlerini yapar, yaptırır, 4- Prefabrike inşaatlar ve meskenler ile birlikte bu buna benzer diğer tüm inşaatların dekorasyon işlerini, her türlü mimarlık hizmetlerini, şehir ve imar planlarını hazırlar, uygulamalarını yapar, 5- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü reklamcılık, tanıtım ve pazarlama işlerini, promosyon ürünleri, matbaacılık, etiketçilik, ambalaj ve ambalaj malzemeleri, etiket ve ambalaj makineleri v.b. konular ile ilgili üretimini, alım-satımını, ithalat ve ihracatını yapar, kurulmuş yada kurulacak olan kamu, gerçek ve tüzel kişiler antlaşmalar yapar, yaptırır, 6- Şirket yurtiçinde ve yurt dışında tur organizasyonları düzenleyerek, rehberlik hizmetleri dahil, her türlü eğlence ve sağlık turizminde konaklama ve rezervasyon işlerini yapar, 7- Şirket yurtiçinde ve yurtdışında elektrikli ya da elektronik her türlü eşyanın alım-satımını, bunlarla ilgili olarak makine, yedek parça, alet gibi aksam ya da yan ürünlerinin alım-satımlarını, teknik destek ve servis hizmetlerinin verilmesini, ithalat ve ihracatını yapar, 8- Şirket her türlü telefonla haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve santrallerinin alım-satımlarını, bakım, onarım ve servis hizmetlerinin, pazarlama, ithalat ve ihracatını ve telekomünikasyon ile ilgili olarak faaliyetlerde bulunur, kurulmuş ya da kurulacak olan kamu, gerçek ve tüzel kişiler antlaşmalar yapar, yaptırır, 9- Şirket her türlü kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul ve hammaddelerin imalatı, alım-satımı, ithalat ve ihracatını yapar, 10- Şirket her türlü demir-çelik ürünleri, sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platin, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçaları ve demir-çelik den mamul, yarı mamul ya da hammadde halinde alım-satım, ithalat ve ihracatını yapar, 11- Her türlü demir ve çelikten mamul boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının üretimi, alım-satımı, ithalat ve ihracatını yapar, Şirket yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak için; a- Şirket Konusu ile ilgili ticaret yapabilir, mağazalar, marketler zinciri kurabilir, Mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir. b- Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. c- Şirket konuları ile ilgili Yurt İçinde ve Yurt Dışında mümessillik, distribütörlük, yapabilir. Ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ile iştigal edebilir. İhalelere ve konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. d- Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. e- Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. f-  Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. g- Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. h- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu menkul ve  gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fek edebilir. i- Yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret.


Özyurt İletişim Reklam Organizasyon İnşaat Kimyasal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Vedat Günyol Caddesi, Defne Sokak, Flora Residence 1/365