29 / 06 / 2022

Panora GYO'dan ilk 3 ayda 12.7 milyon TL'lik satış!

Panora GYO'dan ilk 3 ayda 12.7 milyon TL'lik satış!

Panora GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.

Panora GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Panora GYO'nun konsolide olan finansal raporuna göre; 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynakları 917 milyon 962 bin 724 TL; konsolide olmayan finansal rapora göre toplam özkaynaklar 919 milyon 25 bin 578 TL olarak açıklandı. 

Şirket 1 Ocak 31 Mart 2021 döneminde konut ve ofis satışlarından 12 milyon 794 bin 201 TL gelir elde ederken aynı dönem içerisinde brüt karı 8 milyon 442 bin 942 TL oldu.

Panora GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak;
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI N29 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Grubumuzun 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet dönemine ait solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Grubumuzun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Grubumuzun, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde solo ve konsolide finansal tabloları Grubun aktifleri, pasifleri, finansal durumunu,  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Konselide olan finansal raporu için tıklayın

Konselide olmayan finansal raporu için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın