Pat Aerıservices Havacılık Eğitimleri ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Pat Aerıservices Havacılık Eğitimleri ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Pat Aerıservices Havacılık Eğitimleri ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Pat Aerıservices Havacılık Eğitimleri ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile A.M.F. Mohamed Seifelnasr, M.S.S. Mahmoud Mohamed Ramy Mamdoh H. Alkateb ve Samer Rabah ortaklığında kuruldu.Pat Aerıservices Havacılık Eğitimleri ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile A.M.F. Mohamed Seifelnasr, M.S.S. Mahmoud Mohamed Ramy Mamdoh H. Alkateb ve Samer Rabah ortaklığında kuruldu.

Pat Aerıservices Havacılık Eğitimleri ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a) Hava yolu işleri ile ilgili her türlü uçak alım satım ve işletmeciliği yapmak, hava alanlarında yer işletmeciliği faaliyetlerini yürütmek, hava yolu iş ve işlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. Hava yollarında ve yer hizmetlerinde kullanılacak her türlü yazılım ile donanımların alım, satım, ithalat, ihracat ve üretimlerini yapmak. b) Yer hizmetlerini vermek, yer hizmetlerine ait her türlü teknik, mühendislik veya diğer eğitimleri ve danışmanlıkları vermek. Hava yolunda her türlü sivil havacılık güvenlik hizmetleri vermek ve bu sivil havacılık güvenlik hizmetlerine dair eğitimleri veya danışmanlıkları yürütmek. Her türlü eğitim ve sivil havacılık güvenlik sertifikaları eğitimi ile diğer eğitim sertifikalarını vermek. Hava yolu ve yer hizmetleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmet iktisabını gerçekleştirmek. c) Hava yolu şirketlerinin ihtiyacı olan pilot, hostes, dispecher, yardımcı dispecher, uçucu kabin memuru, yer hizmetleri görevlileri, teknik görevliler veya mühendisler, hava kargosunda görevli her türlü personeli, hava yolu ile hava alanları güvenlik personeli ve bunlar gibi havacılık iş ve işlerini yapacak her türlü personele eğitim hizmetleri sunmak ve kalifiye personel yetiştirmek amacıyla gerekli tüm danışmalık ve eğitimleri tesis etmek. d) Havacılıkla ilgili olarak her türlü uçak parçaları alım satımı ve yer hizmetlerinde kullanılacak her türlü araç, gereç, malzeme ve yer hizmetlerinin ifası için gerekli olabilecek tüm ekipmanların iktisabı ile bunlara dair yedek parçaların alım satımı yapılması ve bu işlere ait gerekli eğitim ile danışmanlık hizmetlerini ifa etmek e) Her türlü mühendislik veya proje işleri yapmak, bunlara dair tüm iş ile işlemlerin yürütülmesiyle birlikte gerekli olabilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak. f) Yürürlükteki mevzuatın müsadesi oranında faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülkelerde kurulu hava yolu veya bakım işletme şirketleriyle anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak. g) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how, teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeler yapmak. Bilgisayar yazılım ve donanımları almak, satmak ve bu konularda bayilik, distribütörlük ve benzeri işlerle iştigal etmek h) Faaliyet konularıyla ilgili işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek, kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidatı tesis etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehni kurmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak j) Şirketin konuları ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs faaliyetlerinde bulunmak, ilgili teşekküller veya diğer şirketlerle işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek, okul veya öğretim tesisi kurmak. k) Faaliyet konularıyla ilgili işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni şirketler ya da iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak, bu amaçla her türlü finans kuruluşundan uzun veya kısa vadeli kredi veya diğer finansman araçlarını iktisap etmek. l) Faaliyet konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, irtibat bürosu ve benzerleri gibi) kurmak, işletmek, konusuyla ilgili tüm mal ile hizmetleri ihraç veya ithal etmek. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket`in amacını gerçekleştirmek üzere Şirket için faydalı görülebilecek başka işlerin takibi yapılmak istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu`nun teklifi üzerine nihai karar için Genel Kurul`un onayına sunulacaktır.

Adres: Yenişehir Mah. Osmanlı Blv. A Blok No:11A/28 PENDİK