Peker GYO ile Gedik Yatırım sözleşme imzaladı!

Peker GYO ile Gedik Yatırım sözleşme imzaladı! Peker GYO ile Gedik Yatırım sözleşme imzaladı!

Peker GYO'nun payları Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, Gedik Yatırım tarafından ortaklar hesabına fiyat istikrarını sağlamak amacıyla "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemleri" sözleşmesi imzalandı.


Gedik Yatırım Menkul ‭Değerler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yaptı.

Peker GYO'nun payları Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, Gedik Yatırım tarafından ortaklar hesabına fiyat istikrarını sağlamak amacıyla "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemleri" sözleşmesi imzalandı.

İzahnamenin 26.5.6'ıncı maddesinde belirtilen brüt fon tutarının yüzde 10'u olan 5 milyon 280 bin TL ile 21 Şubat 2018 tarihinden itibaren  "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemlerini uygulamaya başladı.

Peker GYO ortaklarından Hasan Peker ve Ayşegül Peker'in 23 Şubat 2018 tarihinde Gedik Yatırım'a vermiş olduğu yazılı talimat kapsamında "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemlerinde kullanılacak fon tutarının 5 milyon 280 bin TL'den 16 milyon 500 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Gedik Yatırım 26 Şubat 2018 tarihinden itibaren belirlenen yeni tutar üzerinden Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemlerine devam edecek. 

Gedik Yatırım Menkul ‭Değerler'in KAP açıklaması: 
Kuruluşumuz ile PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve Paylarını Halka Arz edenler arasında SPK'nın VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin Madde:11 "Fiyat İstikrarım Sağlayıcı İşlemler" çerçevesinde ve halka arz izahnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalınarak, PEKER'in payları Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, GEDİK YATIRIM tarafından ORTAKLAR hesabına fiyat istikrarını sağlamak amacıyla "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemleri"  sözleşmesi imzalanmıştır. 

İzahnamenin 26.5.6'ıncı maddesinde belirtilen brüt fon tutarının  %10'u olan 5.280.000 TL ile 21 Şubat 2018 tarihinden itibaren  "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemlerini uygulamaya başlamıştır. 

PEKER GYO ortaklarından Hasan PEKER ve Ayşegül PEKER'in 23 Şubat 2018 tarihinde Şirketimize vermiş olduğu yazılı talimat kapsamında "Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemlerinde  kullanılacak  fon tutarının  5.280.000 TL'den  16.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.   

Gedik Yatırım 26 Şubat 2018 tarihinden itibaren belirlenen yeni tutar üzerinden Fiyat İstikrarını Sağlayıcılık İşlemlerine devam edecektir. 

SPK'nın VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin Madde:11 "Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemler" maddesi  çerçevesinde 30 gün süreyle yapılması planlanmakta olup, 23 Mart 2018 tarihinde sonlandırılacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.