Pendik Beyaz Evler Sitesi'nde 125 bin TL'ye! İcradan!

Pendik Beyaz Evler Sitesi'nde 125 bin TL'ye! İcradan! Pendik Beyaz Evler Sitesi'nde 125 bin TL'ye! İcradan!

Pendik 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 4011 ada, 8 parselde yer alan 10 bin 401 metrekare alanlı arsa üzerinde yer alan Beyaz Evler Sitesi C Blok 2. kat 17 nolu konutu satışa sunuyorPendik 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. PENDİK / İSTANBUL 1. İCRA DAİRESİ TAşžINMAZ AçIK ARTIRMA İLANI

2011/1533 TLMT.  Örnek No: 64

PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜnden

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri : İlçesi Kurtköy Mahallesi, 249 cilt 24572 sayfa, 4011 ada 8 parsel sayılı 10.401,00m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazda, C Blok 2. Kat 17 Bağ. Böl.

Taşınmazın Adresi : Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi, 4011 ada 8 parsel, Mahallen Yenişehir Mahallesinin kuzeybatı sınırına yakın, Reyhan Caddesi 17 Kapı Noda ki parsel ve üzerinde kin betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, 4 Blok 156 daire ve sosyal tesisi olan Beyaz Evler Sitesinin Reyhan Caddesi 17/3 Dış Kapı No da C Blok 2. Kat. 17 Bağ. Böl. No'lu meskenidir. Pendik / İSTANBUL

Taşınmazın Yüzölçümü : 10.401 M23

Taşınmazın özellikleri: KURTKÖY MAHL4011 Ada No, 8 Parsel No,C blok 17 nolu bağımsız bölüm

Takdir Olunan Kıymeti: 125.000,00
KDV Oranı: % 1 kdv   .
1. Satış Günü : 12/07/2011 Sah saat 11,30/11,40
2. Satış Günü : 22/07/2011 Cuma saat 11,30/11,40

İMAR DURUMU :

Dosyasında mevcut Pendik Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. icra Müdürlüğüne gön ¬derdiği 21.02.2011 tarih ve 450/3075 sayılı yazılarından; Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi, 240EF2D pafta 4011 ada 8 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli, 12.11.1987 tasdik tarihli, Kurtköy Toplu Konut Uygulama İmar Planı kapsamında; Hmaks:30.50m, Kaks:1.50 yapılanma şartlarında, R3 rumuzlu Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmaktadır.

3.HUDUDU VE SAHASI :

Dosyasında mevcut Kadastro Müdürlüğünün İstanbul 10. İcra Müdürlüğüne gönderdiği 09.03.2011 tarihli, Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi, 240EF2D pafta 4011 ada 8 parsele ait 1/1000 ölçekli çap örneği yerinde uygulandı, hudutların aynen parsel hudutlarına uyduğu anlaşılmıştır.

4.GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU VE NİTELİÄžİ :

Kıymet takdiri istenilen gayrimenkul; Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi, 4011 ada 8 parsel, Mahallen Yenişehir Ma ¬hallesinin kuzeybatı sınırına yakın, Reyhan Caddesi 17 Kapı Noda ki parsel ve üzerinde kain betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, 4 Blok 156 daire ve sosyal tesisi olan Beyaz Evler Sitesinin Reyhan Caddesi 17/3 Dış Kapı No da C Blok 2. Kat 17 Bağ. BÖL No'lu meskenidir. Mahallinde yapılan incelemede halen boş ve oturulmaya hazır dairenin, Reyhan Caddesinden girişli ve yarısında ikamet edilen Sitenin C Blok 2. katta, kuzeybatı cepheli ve sitenin dışına bakar konumda olduğu, takribi 75m2 brüt (1 + 1) Amerikan mutfak-salon, 1 oda ve banyo tuvalet planında, ıslak hacimlerin seramik, odaların laminat parke, Amerikan panel kapılı, pvc doğramalı ve çift camlı pencereler, mutfakta laminat tezgh altında üstünde dolaplar, banyoda klozet, lavabo ve küvetin olduğu, elektrik, su ve doğalgaz ile kalorifer tesisatı yapılmış, kombi ve doğalgaz sayacı olmayan, 1. sınıf malzeme ve işçilikte olduğu görülmüştür. Daire; 24 saat güvenlik, açık otopark'ile düzenlenmiş bahçesi ile açık yüzme havuzu ve çeşitli sosyal alanları olan Sitede, Planlı yapılaşmanın devam ettiği Havaalanı ve çevre Yoluna ile toplu ulaşım araçları güzergahına yakın bölgededir.

5.GAYRİMENKULUN KIYMETİ:

Kıymet Takdiri istenilen gayrimenkul; Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, kat mülkiyetinin olması, cadde üzerinde ve ana trafik yoluna olan mesafesi, hali vaziyeti, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, semt civarı gayrimenkullerin alım satım rayiçleri, günün iktisadi koşulları ve kıymetine tesir edebilecek bilumum faktörlerde göz önünde bulundurularak; C Blok 2. Kat 17 Bağ. Böl. No'lu Meskene: 125.000.00TL(yüz yirmi beş bin TL) Kıymet takdir edilmiştir.22.03.2011

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış şžartları:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte PENDİK 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcıjjıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. şžu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. , ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.Tahliye teslim masrafları ile Tellaliye resmi,aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1533 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(lc.lf.K.126)  17/05/2011
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27

Pendik 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com