05 / 07 / 2022

Pendik Kurtköy Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Pendik Kurtköy Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi 3978 Ada, 16 Parsel Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.02.2021 tarih ve 307987 sayılı yazısı ile; 03.01.2020 tarih ve 1967 sayılı Bakanlık Makam Olur’ları ile Rezerv Yapı Alan olarak belirlenen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 3978 ada 16 parsel numaralı taşınmaza ilişkin NİP-34887796 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34042026 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 23.02.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 10.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın