Pendik Kurtköy'deki Menekşe Sitesi'nde 520 bin TL'ye dubleks! İcradan!

Pendik Kurtköy'deki Menekşe Sitesi'nde 520 bin TL'ye dubleks! İcradan!Pendik 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Pendik ilçesi Kurtköy mahallesinde bulunan Menekşe Sitesi'ndeki dubleks konutu 520 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 17 şžubat 2012 Cuma günü 10:30-10:40 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

PENDİK 2. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN Dosya No: 2011/5364 Tal.

TAşžINMAZ SATİşž İLANI

Bir ipotek borcundan doiayı, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 7278 ada, 8 parselde kayıtlı, 21271,58 m2 yüzölçümlü 35 adet B.A.K. villa nitelikli ana taşınmazda 8/316 arsa paylı, S2 Blok, zemin+birinci kat, 9 bağımsız bölüm no.lu dubleks villa vasfında taşınmazın tamamının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

TAşžINMAZIN İMAR DURUMU :

Pendik Belediye Başkanlığınca taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli 3 i .07.1997 tasdik tarihli, Yayalar Toplu Konut Uygulama İmar Planı kapsamında Hmaks:6.50 mt, Kaks:0.50, Taks:0.20 yapılanma şartlarında, (El) rumuzlu konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

TAşžINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU :

Satışa konu taşınmaz; Pendik İli, Kurtköy Mahallesi, 7278 ada. 8 parselde kayıtlı olup, mahallen çamlık Mahallesinin kuzeyinde Eşref Bitlis Bulvarı 43 kapı no.daki parsel ve üzerinde kain betonarme sistemde inşa edilmiş 35 adet villadan oluşan Menekşe Sitesinin 43/27 kapı no.da bulunan S2 Blok'daki zemin+birinci kattan oluşan tapuda 9 no.lu bağımsız bölüm olan dubleks meskendir. Satışa konu dubleks villa bitişik inşaat tarzında inşa edilmiş, geniş ve düzenli bahçe İçinde kuzeydoğu cepheli, köşe konumlu takribi 180 m2 net kullanım alanlıdır. Binaya girişte bir hol, zemin katta geniş bir salon, açık mutfak ve teras ile girişin hemen sağında-tuvalet ve banyo tuvalet, üst katında geniş bir yatak odası ile ayrıca iki oda ve banyo tuvalet mevcuttur. Villada ıslak hacimler seramik, odalar masif parke, katlara çıkılan merdiven ahşap, duvarlar karton piyer ve saten boyalı, kapılar mobilya kapı, doğramalar maun renkli pvc ve çift camdır. Mutfakta granit tezgah altında ve üstünde dolaplar ile kombinin olduğu dolap ile havalandırma tesisatı, banyoda klozet, lavabo ve jakuzi mevcuttur. Bina birinci smıf malzeme ve işçilikle yapılmış olup, elektrik, su ve doğalgaz ısıtma sistemi vardır. Binanın bulunduğu site bahçe duvarı ile çevrili olup, sitede çocuk oyun parkı, havuz ve açrft otopark ile düzenli ve bakımlı bir bahçe mevcuttur. Sitede 24 saat güvenlik vardır. Satışa konu taşınmaz yapılaşmanın devam ettiği, hızlı gelişen bir bölgede olup, ulaşım imkanları şimdilik vasattır.

TAşžINMAZIN DEĞERİ:

Satışa konu taşınmaza bilirkişilerce 520.000-TL (Beş Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) değer takdir edilmiştir.

SATIşž şžARTLARİ

1- Taşınmazın 1.açık arttırması 17/02/2012 Cuma   günü; saat 10.30 ile saat 10.40 arasında Pendik 2. İcra Müdürlüğünde  yapılacaktır. Bu arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı  olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.  

Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı  takdirde ençok arttıranın taahhüdü saklı kalmak  kaydıyla,  taşınmazın 2.açık arttırması  27/02/2012 Pazartesi günü; saat 10.30 ile saat 10.40 arasında Pendik 2. İcra  Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rtlçham olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit TL olarak pey akçesi yada bu miktar kadar mitli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir, Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa İrtifak hakkı sahipleri de dahil olmak Üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın atanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 1İK. Ü® 30 neu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK. 133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yerinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. !29.ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur,

6- İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- şžartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir,

8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak  isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın No: 1559

www.bik.gov.tr