Pera GYO 2015 yılı Kıbrıs arsa değerleme raporunu yayınladı!

Pera GYO 2015 yılı Kıbrıs arsa değerleme raporunu yayınladı!

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Pera GYO 2015 yılı Kıbrıs arsa değerleme raporunu yayınladı!Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama;


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.