01 / 07 / 2022

Pera GYO, komite üyelerini seçti!

Pera GYO, komite üyelerini seçti!

Pera GYO Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini seçti.Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler hakkında açıklama yaptı. 

Pera GYO Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini seçti.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Faruk Rüyal Ergül (Başkan),

Ayşegül Bensel (Üye),

Vildan Yılmaz Doğan (Üye)
  
Denetim Komitesi:

Faruk Rüyal Ergül (Başkan),

Oğuz Satıcı'nın (Üye)
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Faruk Rüyal Ergül (Başkan),

Oğuz Satıcı'nın (Üye)

Pera GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 30.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirketimiz bünyesinde kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:
 
Kurumsal Yönetim Komitesi:

  
Faruk Rüyal Ergül (Başkan),

  
Ayşegül Bensel (Üye),

  
Vildan Yılmaz Doğan (Üye)
  
Denetim Komitesi:

  
Faruk Rüyal Ergül (Başkan),

  
Oğuz Satıcı'nın (Üye)
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi:

  Faruk Rüyal Ergül (Başkan),

Oğuz Satıcı'nın (Üye)

Saygılarımızla,

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.