Pera GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Pera GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı ne zaman? Pera GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 28.04.2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurula Çağrı raporunu yayımladı. İşte Pera GYO'dan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrı raporu...Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2015 yılı faaliyet ve hesapları 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 15.00'te Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek.Pera GYO Açıklama:"Şirketimizin "2015 yılı faaliyet ve hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir."Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Dosya için tıklayınız tıklayın