Pera GYO, sorumluluk beyanını açıkladı!

Pera GYO, sorumluluk beyanını açıkladı!

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulune ilişkin sorumluluk beyanını açıkladı


 

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 04.05.2012 KARAR SAYISI : 157   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   a) Şirketimizin 01/01/2012-31/03/2012 dönemine ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.   b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde rapor, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da  açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermemektedir.   c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin  finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.   Saygılarımızla,     Ayşegül BENSEL                 Serdar KIRMAZ               Yön.Kur.Bşk.                      Yön.Kur.Bşk.Vk.  Pera GYO, Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız... Pera GYO, Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayınız... Pera GYO, Nakit Akım Tablosu için tıklayınız... Pera GYO, Gelir Tablosu için tıklayınız... Pera GYO, Bilanço için tıklayınız...  Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com