02 / 07 / 2022

Perman Grup Ticari Yatırımlar ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!


Perman Grup Ticari Yatırımlar ve İnşaat Limited Şirketi, Bulut Kaya tarafından 100 bin TL sermaye ile 11 Ağustos'ta Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.Perman Grup Ticari Yatırımlar ve İnşaat Limited Şirketi, Bulut Kaya tarafından 100 bin TL sermaye ile 11 Ağustos'ta Esenyurt, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.


Perman Grup Ticari Yatırımlar ve İnşaat Limited Şirketi iş konusu; a)Her türlü resmi, özel inşaat ve taahhüt işleri yapmak; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yaptırmak, bunları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, kiraya vermek, almak ve satmak.  b)Hem kendi nam ve hesabına hem de yerli, yabancı kişi ve yatırımcılar için yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul, emlak, konut, ofis, dükkan, mağaza, site, daire, market, fabrika, depo, iş hanı, iş merkezi, alış veriş merkezi, plaza, rezidans, okul, hastane, hava limanı, liman, köprü, yol, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping, devre mülk, turistik tesis, organize sanayi bölgesi, arsa, arazi, tarla ve her türlü taşınmazı almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devretmek, komisyon mukabilinde alım, satım, devir ve kiralanmasına aracılık etmek. Bunların inşaat, yapım ve imalat işlerini taahhüt etmek, taşeron olarak yapmak, yaptırmak. Konusu ile ilgili her türlü mevcut iştiraklere ortak olmak, yurt içinde ve yurt dışında Franchise sistem kurmak, bunlarla ilgili bayilikler vermek ve işletmek. Öncelikle yerli ve yasaların izin verdiği çerçevede yabancı gerçek ve tüzel kişilere istedikleri her türlü emlak ve taşınmazın alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda aracılık ve danışmanlık hizmetlerini vermek. c)Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ya da kuruluşların açmış olduğu ihalelere tek başına veya ortak girişim ile katılmak, kapalı zarf,açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, işlerin gerekli gördüğü kısımlarını devretmek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı, üst yapı dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  d)Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.Toplu konutlardan oluşan çağdaş kentler, iş ve ticaret merkezleri, turistik tesis vb. yapılandırmak,projelendirmek, finansman yöntemleri geliştirmek, toplu konut idaresi ve diğer kamu ve özel kuruluşlara veya üçüncü şahıslara tesis edilecek blok, site, konut ve ticari hizmetleri, sosyal hizmet alanları, dış mekan ve iç mekan düzenlemeleri ile bakım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. Her türlü emlak ve site,alışveriş merkezi, iş merkezi yönetimi, işlerini yapmak bununla ilgili gerekli personel, alet ve ekipmanı temin etmek veya taşeronlar aracılığıyla yaptırmak.  e)Amaç ve konusuna uygun olarak kendi bünyesinde ve/veya danışmanlık ve aracılık hizmetleri vereceği kişi veya şirketler nezdinde satış, pazarlama, yönetim ve organizasyonunu kurmak ve ekipler oluşturmak. Arsa, arazi ve gayrimenkullerin, inşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak, personel eğitimini yapmak, site yönetimleri kurmak, işletmek, devretmek. Amaç ve konusuna uygun olarak araç ve iş makineleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü hırdavat malzemeleri ile demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, radyatörler, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  f)Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları ile gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.