27 / 05 / 2022

Alioğlu Emlak Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Alioğlu Emlak Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi, Mete Engin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 500 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'nda kuruldu.Alioğlu Emlak Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi, Mete Engin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 500 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'nda kuruldu. 


Alioğlu Emlak Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; a) Her türlü emlak ve gayrimenkuller özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi  gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek;bahçe, tarla ve arsalar parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. b) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak proje yönetim hizmetleri sunmak, c) Yeni imar planları ve şehir planlaması ile ilgili belediye kararlarını inceleyerek yeni projeler gerçekleştirmek,  d) Alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, işmerkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar, arsa, arazi ve buna benzer gayrimenkul mallar ile(mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurtiçindeki ve yurtdışındaki gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kirayaverebilir veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kirayaverebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir. e) Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve gelir paylaşımı sözleşmeleri akdetmek suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri satın alabilir. Bu arsa ve araziler üzerinde her türlü proje geliştirebilir, inşaat yapabilir yaptırabilir, inşa edilen taşınmazları tek yada toplu olarak yerli yada yabancı gerçek ve tüzel kişilere pazarlayabilir, satabilir, kiralayabilir. f) Yap-İşlet-Devret,  Restore Et-İşlet-Devret modeli ile projeler gerçekleştirebilir, ortak girişim yada konsorsiyum halinde proje bazlı yada sürekli ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara katılabilir, turizm amaçlı gayrimenkul projeleri geliştirebilir, bu amaçla yukarıda belirtilen yöntemlerle gayrimenkuller edinebilir, her türlü özel yada kamu ihalelerine katılabilir, turizm ve benzeri ticari faaliyetler için kamu veya özel kişiliklerince veya gerçek kişilerce üzerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilecek gayrimenkulleri bu haklarla edinebilir, üzerinde projeler geliştirebilir, bu amaçla yapılan sözleşmeler ile edinilen her türlü hakları doğrudan kullanabilir yada tüzel yada gerçek kişilere devredebilir. g) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, h) Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut projeleri, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak, i) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer hava nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. j) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ,boya,peyzaj ,çevre düzenlemesi,her türlü izolasyon, ısı ses ve su yalıtımı ve giydirmeli iç ve dış cephe kaplama işleri yapmak. k) Yurt içinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel inşaatların elektrik,   elektronik, su, havalandırma, ses, görüntü, güvenlik, her türlü ısıtma ve soğutma, yangın tesisatlarının yapılması, montajı, tamirini yapmak.  GENEL  OLARAK a) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrı menkul malları ve gayrı menkul hükmündeki hakları her  çeşit menkul üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakları satın alma, satma, trampa, takas gibi Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi çeşitli şekillerde iktisap.Devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarmak. b) Şirket  faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayri menkullerle ilgili bilumum ihalelere  iştirak  edebilir.


Alioğlu Emlak Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Gardenya Plaza 5 5/7