Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi'nden Kültürpark açıklaması!

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi'nden Kültürpark açıklaması!Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, Kültürpark için "Korunması konusunda mutabık kalınan yapılar dışında, tüm yapıların alandan ivedilikle uzaklaştırılması ve tüm inşaat faaliyetlerinden kaçınılması olmazsa olmazımızdır" açıklamasında bulundu.


Peyzaj Mimarları Odası  İzmir  Şubesi, Kültürpark için Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarına ve büyükşehir belediyenin Kültürpark’a taşınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

BirGün'de yer alan habere göre; yapılan açıklamada, “Kültürpark’ın flora ve faunasına ilişkin ivedilikle rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı ve Kültürpark’a ekstra yük getiren tüm adımlardan hızlıca vazgeçilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarında eksik birçok konunun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kültürpark’ın en çok ihtiyacı olan şey yapısal yüzeylerin azaltılması ve yeni inşaat faaliyetlerine ihtiyaç duyulacak işlevlerden mutlak suretle kaçınılmasıdır. Bahse konu Koruma Amaçlı İmar Planı toplantıları neticesinde bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak tüm taraflarca yapısal yüzeylerin azaltılması konusunda hemfikir olunmuş, holler bölgesinde yapılması gündemde olan inşaat faaliyetleri konusunda ise fikir birliğine varılamamıştır. Kent ve kentliler için mükemmel bir doğal, kültürel ve sanatsal belleğe sahip Kültürpark’ın, ‘kent parkı’ niteliğinden uzaklaşmaması için atılması gereken adımlar tüm taraflarca açıkça ortaya koyulmuş ve etraflıca tartışılmıştır. Son 5 yıldır söylediğimiz gibi, korunması konusunda mutabık kalınan yapılar dışında, tüm yapıların alandan ivedilikle uzaklaştırılması ve Kültürpark’ın hassas ekolojik dengesine olumsuz etkide bulunacak tüm inşaat faaliyetlerinden kaçınılması hiçbir şekilde değişmeyecek  Bunun yıllar içerisinde defalarca ifade edilmesine karşın son toplantıda bu konu özelinde bir uzlaşmaya varılamayacağının anlaşılması bu sürecin tamamlanamamasına sebep olmuştur” denildi.

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi

Kültürpark’ın korunması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle holler bölgesinin yeşil alana dönüştürülmesine yönelik tartışmaların ve çalışmaların yürütüldüğü bu süreçte, onlarca birim ve binlerce çalışanın bu bölgede konumlanması, Kültürpark’ın rehabilitasyon sürecini ciddi oranda ötelemekle beraber bu süre zarfında yarattığı insan ve araç trafiği sebebiyle korunmasını da güçleştirmektedir. Zaman Kültürpark aleyhine işlerken, bu sürecin daha da yıkıcı bir hale dönüştürülmesi kabul edilemez bir durumdur” ifadeleri kullanıldı. 

Açıklama son olarak şunlar söylendi:

"Kültürpark’ın taşıma kapasitesi, ekolojik eşikleri, flora ve fauna karakteri, hayvan popülasyonlarının yayılımı vb. analizler göstermiştir ki; Kültürpark kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahiptir. Alanın bir park niteliği taşıdığı gerçeğini tekrar ve tekrar vurgulayarak konunun ekolojik eksende değerlendirilmesi göz ardı edilemez. Bu sebeple Koruma Amaçlı İmar Planı ve revziyon projelerinin üretilme süreci ve bürokrasiden kaynaklı zaman kayıpları göz önünde bulundurulduğunda, Kültürpark’ın flora ve faunasına ilişkin ivedilikle rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı ve Kültürpark’a ekstra yük getiren tüm adımlardan hızlıca vazgeçilmelidir.”

İzmir Kültürpark’taki yapılaşma için Mimarlar Odası'ndan açıklama!

Kültürpark Platformu'ndan Tunç Soyer'e 3. mektup: Plan taslağını hemen geri çekmelisiniz!