Piyalepaşa Camii arazisindeki otopark projesi iptal edildi!

Piyalepaşa Camii arazisindeki otopark projesi iptal edildi!

İBB'nin otopark projesi kapsamında yıkılması gündeme gelen Piyalepaşa Camii'nin bitişiğindeki 8 dönümlük arazi için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararını açıkladı.


İBB'nin otopark projesi kapsamında yıkılması gündeme gelen Piyalepaşa Camii'nin bitişiğindeki 8 dönümlük arazi için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararını açıkladı. Kurul, camilerin giderlerini karşılamak için vakıflara gelir sağlayan bostanların günümüze ulaşan son örneğini koruma altına alarak, otopark projesinin iptaline hükmetti.


İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yer altı otoparkı yapılmak istenen geçmişi 16. yüzyıla dayanan tarihi Piyalepaşa Külliyesi Bostanı'nı kültür varlığı olarak korumaya alıp projeyi iptal etti.


Beyoğlu Kent Savunması ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, bostanın bulunduğu yerde bir açıklama yaparak, kurul kararını kamuoyu ile paylaştılar. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Ozar, “Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde yer alan geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan tarihi Piyalepaşa Camii Bostanı, bir süredir İBB eliyle yapılmak istenen zemin altı otopark projesi sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu proje İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nu 8 Ekim 2013 tarih ve 1711 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Projeye bostanın altında otopark inşa edilecek, üstündeki bostan alanı da bir park düzenlemesi yapılacaktı.” dedi.


Bu bostanın günümüze ulaşan son örnek olduğunun altını çizen Ozar, şunları kaydetti: “Hazırladığımız bilimsel rapor ve eski harita, fotoğraf gibi belgeleri içeren eklerle yaptığımız başvurular neticesinde konuyu değerlendiren kurul, 2719 sayılı kararıyla Piyalepaşa Camii Bostanı'nı tescillemiştir. Kurul kararında; 1467 ada 2, 3, 9 ve 10 parsellerde akarı olarak kullanıldığı anlaşılan camilerin giderlerini karşılamak üzere vakıflara gelir sağlayan bostanların günümüze ulaşan son örneği niteliğindeki bostan alanının özgün arazi kullanım biçiminin devamı olmasına vurgu yapılmıştır. Kurul; Osmanlı tarım teknolojisinin mimari unsuru olan su kuyusu ve havuz ile birlikte bütüncül olarak tescilleyerek bir bostanı kültür varlığı olarak kabul etmiştir.”


Kurulun, İBB'nin zemin altı otopark projesini aldığı kararla iptal ettiğini söyleyen Yiğit Ozar, “Kurul, Piyalepaşa Camii önü rekreasyon düzenleme projesini onayladığı 8 Ekim 2013 tarihli ve 1711 sayılı kararını da yeni bulgular nedeniyle bozarak mevcut zemin altı otopark projesini tamamen iptal etmiştir.” dedi.Zaman