11 / 08 / 2022

Proje tadilatı masrafı!

Proje tadilatı masrafı!

İmar mevzuatı kapsamında yapılacak işlemlerde alınacak masraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanıyor. Peki, 2014 yılında uygulanacak ücret tarifeleri kapsamında proje tadilatı masrafı ne kadar? İşte yanıtı..Proje tadilatı masrafı!

İmar mevzuatı kapsamında yapılacak işlemlerde alınacak masraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanıyor. 2014 yılında uygulanacak ücret tarifeleri kapsamında proje tadilatı masrafı ne kadar?


İmar Müdürlüğü

2014 yılında uygulanacak ücret tarifeleri


1.2. Tadilat Ruhsatına İlişkin Ücretler

Tadilat ruhsatına ilişkin ücretler; tadilat yapılan bağımsız bölüm yapı inşaat alanının beher metrekaresi için, yeni yapı ruhsatına ilişkin ücretlerin yarısı kadar alınacaktır.


Alınan bu ücret 1.1. maddesindeki tüm kalemleri kapsamaktadır. Ayrıca tadilat ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret alınmayacaktır.


1.1. Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

Ruhsat aşamasında alınması gerekli tüm ücretler tek kalemde belirlenmiş olup, toplam yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bu ücret önceki tarifelerde ayrı kalemler halinde alınan;


Teknik Eleman Ücreti

İmar Durumu Belge Ücreti

Mimari Proje Onay Ücreti

Statik Proje Onay Ücreti

Zemin Etüt Onay Ücreti

Makine - Elektrik-Isı Yalıtım-Tesisat Proje Onay Ücreti

Tabela Ücreti

Plaka Ücreti

Proje Tescil Ücreti


Hafriyat Ücreti

Denetim safhaları(hafriyat, temel, temelüstü) vb. tüm ücretleri kapsamaktadır. Ayrıca ruhsat aşamasında, belirlenen bu ücretten başka ücret alınmayacaktır.


Düzenlenen bir ruhsat birden fazla fonksiyonu içeriyorsa ruhsat ücreti her fonksiyon için ayrı ayrı hesaplanacaktır.


Muvakkat inşaat ruhsatı da yukarıdaki açıklamalara göre ücretlendirilecektir.Avan proje tasdik ücreti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin ayrı ayrı onaylayacağı Avan Projeler için ücret sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınır. 


İlçe Belediyesi tarafından tekrar ücret alınamaz. Tadilat Avan Proje Tasdikinde fonksiyon değişikliklerinde ücret farkları ayrıca alınır.


Avan proje tadilatlarında; tadilat yapılan katın yapı inşaat alanının beher metrekaresi için, yapı sınıflarına göre belirlenen ücretin yarısı alınacaktır.


Tadilat ruhsatı dilekçesi!