Property İnvestment Fund Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Property İnvestment Fund Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Property İnvestment Fund Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Property İnvestment Fund Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 300 bin TL sermaye bedeli ile Hulusi Emre Dündar ve İbrahim Aslan tarafından kuruldu.


Property İnvestment Fund Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 300 bin TL sermaye bedeli ile Hulusi Emre Dündar ve İbrahim Aslan tarafından kuruldu.

Property İnvestment Fund Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 8. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demiryolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları gölet ve iskele, turistlik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 9. Şirket ahşap, yan ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 10. Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 11. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek 12. Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 13. Fabrika ve tesislerin komple inşaat mm ve montaj işlerinin yapanı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapan ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. 14. Şirket inşaat ve dekorasyonunu yaptığı, kiraladığı veya satın aldığı gayrimenkullerde her türlü tesisleri kurmak. 15. Her türlü restaurant, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği, tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 16. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, camping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş tesislere ortak olmak. 17. Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak. 18. Denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı yapmak. 19. Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak, 20. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası veya tanıtım amaçlı yolcu taşımacılığı yapmak. 21. Her türlü deniz taşıtları, ihtiyaç maddeleri alabilir, satabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir. Şirket yukarıda yazılı faaliyetlerde bulunabilmek için konusu ile ilgili olmak şartı ile aşağıdaki işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. 1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. 2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. 3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. 4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkulle müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek. 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. 7. Konusuna giren tüm dallarda özel ve resmi kuruluşların taahhüt ihalelerine girmek, işlerini almak ve taahhütlerini yerine getirmek. 8. Şirket faaliyetlerine giren sanayi ve ticari yatırımlarda bulunmak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Akın Plz. N.3/89 ŞİŞLİ