Quasar İstanbul ve Sulukule'de inşaat bitti, projeler iptal edildi!

Quasar İstanbul ve Sulukule'de inşaat bitti, projeler iptal edildi!İstanbul Şişli Likör Fabrikası'nın bulunduğu araziye yapılan 157 metre yüksekliğinde Quasar İstanbul gökdelenleriyle ilgili hazırlanan imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Bir iptal de Sulukule'de...


İstanbul Şişli Likör Fabrikası'nın bulunduğu araziye yapılan 157 metre yüksekliğinde Quasar İstanbul gökdelenleriyle ilgili hazırlanan imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Ayrıca kentsel dönüşüme uğrayan Sulukule imar planları için de iptal kararı çıktı. 


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Şişli Likör fabrikası binası 2006'da "Endüstriyel Miras" kapsamına 2 No'lu Koruma Kurulu'nea kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 2008'de dc bu kez fabrika giriş pavyonu ve parseldeki ağaçlar 'anıt ağaç' olarak teseillenmişti. 201 l'dc fabrika bacası da tescil kapsamına alındı. 


Fabrikanın 23 bin 711 metrekarelik arazisi ise TOKI iştiraki olan Emlak Konut GYO tarafından gelir paylaşımı yöntemiyle satışa çıkarıldı. Projeye göre teseilli bina yıkılmayacaktı ancak hemen yanı başında devasa gökdelen dikilecekti, imar planına göre 66 bin metrekare inşaat yapılması gerekirken, plan değişikliği ile iki gökdelene 116 bin metrekare inşaata izni verildi. Endüstriyel Miras kapsamındaki Likör Fabrikası da 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılarak daha sonra yeniden yapılmasına onay verildi. 


Meslek odaları konuyu yargıya taşıdı ve Likör fabrikasıyla ilgili planlar 2011 yılında iptal edildi. İstanbul Büyükşchir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar onaylanınca meslek odaları plan iptali istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkcmcsi'ne başvurdu, mahkeme, Likör fabrikasının yerine dikilen gökdelenlerle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. 


Öte yandan İstanbul 9. İdare Mahkcmesi'nde görülen Sulukule imar planlarıyla ilgili mahkeme kararı çıktı. Mahkeme 14 Aralık 2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nı 'hukuka aykırı bularak iptal etti. 


Evrensel


Bu haber Yeni Akit Gazetesi'nde şöyle yer aldı:


Tarihi Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nın arsasına yapılan Quasar İstanbul projesine iptal kararı çıktı...


Geçtiğimiz yıllarda Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından Şişli Mecidiyeköy’deki endüstriyel miras değerindeki Likör Fabrikası’nın arazisiyle ilgili daava açtı.


Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından üçüncü kez iptal edildi.


2008 ve 2011’deki planlar tekrar onaylanınca meslek odaları iptal için İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme, hazırlanan raporu dikkate alarak Likör Fabrikası’nın yerine dikilen gökdelenlerle ilgili hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme gerekçesini, “Yüksek düzeyde dışsallık yaratma kapasitesine sahip plan değişikliklerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasının gerekmesine karşın, bu ilkeye uyulmadığı, plan ana kararlarını ve bütünlüğünü, donatı dengesini bozucu nitelik taşıdığndan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde belirtti.


Yeni Akit