06 / 07 / 2022

Raif Ali Dinçkök, yeniden Akiş GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Raif Ali Dinçkök, yeniden Akiş GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Akiş GYO Yönetim Kurulu tarafından, Raif Ali Dinçkök'ün Yönetim Kurulu Başkanı ve Ahmet Cemal Dördüncü'nün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmasına karar verildi. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Temsil ve İlzam Kararıyla ilgili açıklama yaptı. 

Akiş GYO Yönetim Kurulu tarafından, Raif Ali Dinçkök'ün Yönetim Kurulu Başkanı ve Ahmet Cemal Dördüncü'nün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmasına karar verildi. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2022 tarihli kararı ile:

-  Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine,

-  Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün seçilmesine,

-  Şirketimizin imza gruplarının ve imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde olmasına:

(A) GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

RAİF ALİ DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Başkanı


AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
          

MEHMET EMİN ÇİFTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi


-  Şirketimizin en geniş şekilde aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine:

Şirketimizin her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzamında, borçlandırılmasında ve taahhütte bulunulmasında (A) Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA geçerli olacaktır. 

-  İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla, 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Raif Ali Dinçkök kimdir?