Çukurova Balkon

Ramses Organizasyon Turizmcilik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Ramses Organizasyon Turizmcilik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  Ramses Organizasyon Turizmcilik ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Ramses Organizasyon Turizmcilik ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Ufuk Sözbir tarafından kuruldu. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ramses Organizasyon Turizmcilik ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Ufuk Sözbir tarafından kuruldu. 

Ramses Organizasyon Turizmcilik ve Ticaret Limited Şirketi konusu: a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, Rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. ı. Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı turistlere turistik amaçlı gezilerini organize etmek. i. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. j. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. k. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. l. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. m. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını,ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak n. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. Yukarıda ana başlıkları ile açıklanan amaçları gerçekleştirebilmesi için a- Konu ile ilgili olarak yerli yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek. b- Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği işlerde her türlü iktisap hakkı ruhsat patent ihtira beratı marka teknik yardım lisans, temsil komisyon işletme anlaşmaları yapabilir. c- Şirket yurt içinde ve dışındaki bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer kredi kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşlılık olarak borç senetleri verebilir. Teminat olarak garimenkul ipotek edebilir. Menkul ve alacaklarını devir ve temlik edebilir. Hak ve alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir, gerektiğinde bu ipotek ve rehinleri fesih edebilir, devir ve temlik edebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahis her türlü haktan tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili tapuı daireleri nezdinde cins tashihi, ifeaz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarufları gerçekleştirebilir.

Adres:P.Hasan Efendi Mh.Meclis-i Mebusan Cd.Güven Han N.49/2 Beyoğlu